Medlemskap Svenska kyrkan

Hur blir man medlem?
Du blir medlem i Svenska kyrkan genom dopet. Om du är döpt i ett annat kristet samfund behövs inget nytt dop utan då räcker det att skicka in inträdesblanketten.

Vart vänder jag mig?
Ta kontakt med den församling där du bor. Detta gäller både om du inte tidigare varit medlem och om du vill bli medlem igen.

Är du osäker på vilken församling du ska kontakta, kan du vända dig till oss på expeditionen på telefonnummer 040-31 56 00.

Jag vill att mitt barn blir medlem
Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du den församling där du bor. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Ett barn kan vara "antecknad i avvaktan på dop", om till exempel föräldrarna vill att barnet själv ska få bestämma om dopet senare. I ett sådant fall är barnet inte medlem i Svenska kyrkan.

Folkbokförd utanför Sverige
Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.

 

Här nedan kan du skriva ut blanketten som du ska lämna till den församling du är folkbokförd i:

Inträdesblankett