Lyngby kyrkogård

Historik
Lyngby medeltida kyrka låg ca 50 m väster om den nuvarande kyrkan. Gamla kyrkogårdens västra del är således den allra äldsta, medan den östra delen tillkom i samband med att den nya kyrkan uppfördes 1882.
Den nya kyrkogårdsdelen (Lyngby nya) tillkom 1927.

Lyngby kyrkogård är indelad i två olika delar som kallas:
Lyngby Gamla kyrkogård och Lyngby Nya kyrkogård.

Här finns endast kistgravplatser.

kistgrav.

Här kan både kistor och urnor gravsättas. Finns olika storlekar på gravplatserna och möjlighet att anlägga rabatt. De anhöriga får vara med vid gravsättningen. Gravrättstiden gäller i 25 år och kan sedan förnyas mot en avgift med 15 år i taget. Någon måste vara gravrättsinnehavare. De anhöriga beställer gravsten men kyrkogårdsförvaltningen måste godkänna den. Gravrättsinnehavaren har sedan ansvar för att gravstenen är säkert monterad. På en del områden kan det finnas regler beslutade av kyrkorådet angående om det ska vara stående eller liggande sten och på en del områden anläggs inte nya gravar. Man kan sköta gravplatsen själv eller teckna gravskötselavtal så att kyrkogårdsförvaltningen sköter platsen.

 

För att se karta över Lyngby kyrkogård, klicka nedan på länken:

Kyrkogårdskarta

För mer information om gravskötselavtal, se nedan: