Foto: Wikipediaanvändare "Jorchr"

Lyngby kyrka

Lyngby kyrka byggdes 1882 och är ritad av malmöarkitekten August Lindvall, i en nyklassisk stil. Den byggdes efter att den gamla kyrkan hade dömts ut och blivit riven. Den gamla kyrkan låg nordväst om den nya kyrkan och är idag markerad med ett gjutjärnskors. Den gamla kyrkans altartavla från slutet av 1600-talet finns kvar och sitter på den norra långväggen i den nya kyrkan och några andra inventarier finns på den södra långväggen.

Dopfunten i Lyngby kyrka är från 1980-talet och gjord i trä, den är flyttbar och kan placeras mitt i koret framför altaret vid dop.
Kormattan är från 1932 och signerad med bokstäverna L V H N.
Altartavlan från tiden kring byggåret, är flankerad av fyra målningar som föreställer S:t Simon, S:t Andreas, S:t Judas Thadeus och S:t Petrus. Själva altartavlan är målad av Marie Davids från Weimar. Motivet är en kopia av en tavla från 1600-talet, målad av Carlo Dolcis från Florens.

På kyrkogården alldeles intill kyrkan finns ett begravningskapell som uppfördes på 1950-talet. Här har dock inga begravningsgudstjänster hållits sedan 1970-talet. Det finns en väggmosaik i kapellet, skapad av den kände konstnären Ove Wessbohn och skall symbolisera hopp om det eviga livet efter döden.

I Lyngby kyrka kan 150 personer få plats.

När är Lyngby kyrka öppen?

Foto: Ikon

Vi öppnar gärna Lyngby kyrka för besök, den är normalt stängd men kontakta expeditionen på telefonnummer 040-31 56 00 eller någon av vaktmästarna så kan vi komma överens om en tid.

 • Jörgen Lepp

  Jörgen Lepp

  Genarps församling

  Kyrkvaktmästare och arbetande förman

  Mer om Jörgen Lepp

  Jobbar ute på kyrkogården som arbetsledande vaktmästare och i kyrkan under gudstjänster och kyrkliga handlingar.