Kör och musik

Allt från barnkören till orgelundervisning...

Naturligtvis bjuder vi även in andra körer för att berika våra gudstjänster och vårt musikliv.

Är du intresserad av att sjunga själv? Läs mer i menyn.