Kör och musik

Allt från barnkören till orgelundervisning...

Naturligtvis bjuder vi även in andra körer för att berika våra gudstjänster och vårt musikliv.

Är du intresserad av att sjunga själv? Läs mer i menyn.

Barnkören

En kör för alla barn i årskurs 1-3...

En flickkör sjunger i en kyrka.

Projektkören/Diskantkören

För barn och ungdomar i årskurs 4-7

Barockensemblen

Om du vill spela något instrument...

Eftermiddagskören

Kören för dig som uppskattar social gemenskap och tycker att det är roligt att sjunga...

En blandad ungdomskör i röda kåpor sjunger.

Kyrkokören Lux Nova

En kör för alla över 17 år