Gravskötselavtal

Församlingen kan erbjuda skötsel av gravplatser. Vid skötselavtal hålls gravplatsen i vårdat skick av kyrkogårdsvaktmästarna. Man kan även välja olika blomsteravtal som innebär att gravplatsen smyckas med blommor vid kyrkans högtider. Det går även bra att köpa smyckning med granris.

Avtal kan tecknas för ett eller tre år. Vid särskilda fall kan avräkningsavtal tecknas för fler år.
Kostnaden för gravplatserna beror på antal kistplatser inom gravplatsen.

Man kan välja följande blomstersmyckning till avtalet:

-Smyckning 3 ggr/år-då ingår påsklilja, pelargon och mosskrans
-Mosskrans till 1:a advent
-Påsklilja till påsk
-Röd pelargon till mors dag
-Röd ljung till hösten
-Ljung till alla helgons dag
-Granris till 1:a advent-lägges runt liggande gravsten, i eventuell rabatt eller runt stående gravsten