Gödelövs kyrkogård

Historik
Gödelövs kyrkogård består av en äldre del närmast kyrkan och en nyare del i norr. Delar av kyrkan och den äldsta kyrkogårdsdelen är medeltida.

På Gödelövs kyrkogård finns de olika gravplatserna kistgravplatser, askgravplatser och askgravlund.

Kistgrav

Här kan både kistor och urnor gravsättas. Finns olika storlekar på gravplatserna och möjlighet att anlägga rabatt. De anhöriga får vara med vid gravsättningen. Gravrättstiden gäller i 25 år och kan sedan förnyas mot en avgift med 15 år i taget. Någon måste vara gravrättsinnehavare. De anhöriga beställer gravsten men kyrkogårdsförvaltningen måste godkänna den. Gravrättsinnehavaren har sedan ansvar för att gravstenen är säkert monterad. På en del områden finns det regler beslutade av kyrkorådet angående om det ska vara stående eller liggande sten och på en del områden anläggs inte nya gravar. Man kan sköta gravplatsen själv eller teckna gravskötselavtal så att kyrkogårdsförvaltningen sköter platsen.

Askgravplats

En askgravplats är en gravplats för 2 st urnor på varje plats. De anhöriga får vara med vid gravsättningen. Den upplåts med gravrätt med restriktioner vad avser gravvårdens utformning. Gravrättstiden gäller i 25 år och kan sedan förnyas mot en avgift 15 år i taget. De anhöriga betalar en avgift för gravstenen, inskription av namnplatta (detta beställs av församlingen och är enhetligt för alla platser) och skötseln av gravplatsen i 25 år. Vid andra gravsättningen tas en avgift för inskription av namnplatta och den fortsatta skötseln. Snittblommor får sättas i vaser, ingen plantering är tillåten.

Askgravlund

Gemensamt område för nergrävning av askor. Upplåts utan gravrätt men anhöriga får vara med vid gravsättningen. Ingen plats reserveras för make/maka. Om man önskar kan man få en namnplatta uppsatt på en gemensam sten till en avgift. Där finns även en gemensam plats där man kan sätta lösa blommor och tända ljus. Kyrkogårdsförvaltningen sköter platsen.

Särskilda gravplatser

När det gäller särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund hänvisar vi för tillfället till Lunds kyrkogårdar.

Gödelövs askgravplatser
Gödelövs askgravlund

Vill du veta mer om gravplatser och skötsel?
Kontakta då förvaltningsassistent Sofia Larsson.

Klicka här för att se karta över kyrkogården:

Kyrkogårdskarta

För mer information om gravskötselavtal, se nedan: