Foto: Wikipediaanvändare "Jorchr"

Gödelövs kyrka

Foto: Genarps församling
I denna kyrka som troligtvis byggdes på 1200-talet får ca 65 personer plats. Den var då inte större än den del som finns under det målade taket (efter en övermålning togs dessa åter fram år 1954). Den ursprungliga kyrkan hade två ingångar, för männen på den södra sidan, och på norrsidan för kvinnorna. Norr var allmänt sedd som ”kvinnosidan” men även ”Maria-sidan”. Idag är den norra ingången igenmurad och den södra är utvidgad till en bred och hög bågöppning, det är den vägen vi går in genom idag.
 
Tornet, som är i gotisk stil, byggdes till på 1300-talet. Utanpå tornet, i sydvästra hörnet, kan man läsa årtalet 1827, då det tydligen reparerades. Tornet har tidigare haft en ingång i väster, den är nu igenmurad.
 
Altartavlan är tillverkad av ek på tidigt 1500-tal. Detta märks bland annat på snittet på figurernas kläder. Den kommer ursprungligen från Lübeck med motiv från korsfästelsen.
Dopfunten kommer från Östra Tunhems medeltidskyrka i Västergötland. Detta kan vara den första dopfunt som funnits i kyrkan och är det äldsta föremålet i kyrkorummet.
Predikstolen är från 1580 och har funnits i kyrkan sedan dess.
Ljuskronorna i taket är gjorda av mässing och tillverkade i slutet av 1800-talet. Väggljusstakarna som kommer från Storkyrkan i Stockholm är från 1700-talet och kom till kyrkan i samband med den renoveringen 1905.
I valvet framför predikstolen sitter på ömse sidor två inramade kransar. De är tillverkade av torpare, arrendatorer och arbetare på Björnstorps gods för att visa tacksamhet mot sina avlidna slottsherrar.
Det har emellertid inte alltid varit tacksamhet som folket kring kyrkan känt för slottsherren. På 1760-talet styrde Adolf Fredrik Barnekow på Björnstorp. Han var känd som en äventyrlig och slösaktig projektmakare och spenderade hela sin förmögenhet på slottet, vilket resulterade i, att han inte hade några pengar kvar till kyrkans skötsel. Det gick så långt, att det beslutades att kyrkan skulle rivas och arbetare kom från Genarp för att göra detta. Men de möttes av så hårt motstånd från alla bybor i Gödelöv, att de gick och ”vågade sedan icke återvända”. Till slut fick Barnekow lämna Björnstorp och ersattes av hovmarskalken och friherren Fredrik Gustav Gyllenkrok. Han var på böndernas sida när det gällde bevarandet av Gödelövs kyrka och den 28 maj 1775 kunde kyrkan återinvigas med stora festligheter. I vapenhuset finns en handskriven minnestavla som kyrkoherde Jonas Steenhoff gjort och som beskriver denna folkets kamp för sin älskade kyrka.
 
Kyrkan har renoverats och repareras flera gånger, bland annat 1827, 1905 och 2013-2014.
Vid renoveringen 1905 fick kyrkan den nuvarande altartavlan, dopfunt, bänkar, altarring samt sakristia.
 
Vid renoveringen 2013-2014 blev bänkgolven rengjorda och målade. Bänkarna ströks med linolja och värmekonvektorer monterades under varje bänk. Dessa, liksom nya väggradiatorer, har med nya rördragningar kopplats till befintlig fjärrvärmeanslutning.
I kyrkan har även brandlarm installerats.
Väggar och valv har rengjorts och blivit omputsade. Träinredningen i sakristian och i vapenhuset har rengjorts och strukits med linolja. Konserveringsarbeten har utförts på kyrkans predikstol och orgeln har rengjorts, genomgått tekniska reparationer och blivit stämd.
 
Vidare litteratur om Gödelövs kyrka:
K Arne Blom, text; Claes Wahlöö, bild, Gryning och evighet, Föreningen Gamla Lund – Årsbok 91, 2009
Foto: Sofia Larsson
Foto: Sofia Larsson
Foto: Sofia Larsson
Foto: Sofia Larsson

När är Gödelövs kyrka öppen?

Foto: Ikon

Vi öppnar gärna Gödelövs kyrka för besök, den är normalt stängd, men kontakta pastorsexpeditionen på telefonnummer 040-31 56 00 eller någon av vaktmästarna så kan vi komma överens om en tid.