Foto: Svenska kyrkans bildbank Ikon

Ekonomi

Genarps församling har en ganska stor verksamhet som leds av kompetenta medarbetare med spjutkompetens, engagerade förtrondevalda och frivilliga medlemmar. Vi har också tre kyrkor, församlingshemmet Kyrkstugan samt expeditionsbyggnad och ekonomibyggnader.
Detta kräver resurser i form av löner samt drift och underhåll till byggnaderna.
 
Församlingens verksamhet finansieras av kyrkoavgiften som betalas av alla som tillhör Svenska kyrkan. Kyrkoavgiften i Genarp är 1 krona och 10 öre.
 
Begravningsverksamheten sköter församlingen på uppdrag av staten. Denna finansieras med begravningsavgift som betalas av alla församlingsbor, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften är 24,6 öre.
 

Vill du veta mer? Kontakta gärna: