En ung flicka med långt hår och vit klänning böjer sig ner över en dopfunt.
Foto: Magnus Aronson, Ikon

Dop

Välkommen att låta döpa ditt barn eller dig själv i någon av våra kyrkor, eller till och med hemma. Här kan du läsa om vad dopet innebär, hur dopgudstjänsten går till och hur du bokar dop.

I Genarps församling firas dopgudstjänster i alla kyrkor, antingen i söndagens gudstjänst eller som en gudstjänst friliggande och öppen för alla som vill vara med.

Foto: Ikon

Vi skänker en summa vid varje dop till ACT Svenska kyrkan, den som döps får hänga en dopdroppe i vårt dopträd i Genarps kyrka och vid en mässa med små & stora får man komma och hämta dopdroppen.

Några vanliga frågor

Behöver de som skall läsa bibeltexter kunna dem utantill?
- Självklart inte! Man kan välja att läsa ur en psalmbok, en bibel, eller om man vill, skriva eller kopiera av den aktuella texten.

Vid vilken ålder skall vi döpa vårt barn?
- Det finns ingen speciell ålder för dop, det kan ske när som helst i livet. Det vanligaste är kanske att man döper sitt barn mellan tre och sex månader, valet handlar mest om olika traditioner och vad man som förälder tycker är bra.

Vad innebär dopet rent juridiskt?
- Inget, men genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Hur vet våra dopgäster när de skall stå upp i gudstjänsten?
- Prästen talar om när det är dags att stå upp.

Kan vi fotografera under dopet?
- Fotografering brukar förekomma vid in- och utgång samt efter dopgudstjänsten. Vi rekommenderar inte fotografering under själva gudstjänsten, då det är lätt att man som deltagare förlorar fokus på gudstjänsten, om man sitter och väntar in det perfekta fotograferingsögonblicket. Dessutom kan andra tycka att det är störande om någon fotograferar under gudstjänsten. Tänk alltid på att använda så lite blixt som möjligt, samt ta bort knäppljudet på avtryckaren.

Måste man ha faddrar?
- Nej, fadderns uppgift nu för tiden är inte att ansvara för ett barn om det skulle hända föräldrarna något, utan faddern skall vara en medvandrare för barnet på trons väg, gå med på familjegudstjänster och fredagsöppet, att lära barnet någon bön och tala med barnet om dopet, att tillsammans tända dopljuset, och att vara ett stöd i vardagen.

Vad är skillnad på fadder och gudmor/gudfar?
- Ingen skillnad alls, det är samma sak. Det beror på olika traditioner vad man väljer att kalla det.

Måste faddern vara döpt och konfirmerad?
- En fadder måste vara döpt enligt Svenska kyrkans ordning, men behöver ej vara konfirmerad ännu.

Om man har dopgudstjänst i någon av våra kyrkor får man låna församlingshemmet Kyrkstugan för dopkalas och vi har även två dopdräkter för utlåning om ditt barn ska döpas i våra kyrkor.

Kontakta expeditionen tel. 040-31 56 00, via e-post genarp.forsamling@svenskakyrkan.se för att boka dopet eller via formuläret nedan.

Preliminärboka dop i Genarps församling

Preliminärboka dop

Antal som ryms i kyrkorna och kyrkstugan

Lyngby kyrka: ca 150 personer
Genarps kyrka: ca 100 personer
Gödelövs kyrka: ca 65 personer
Kyrkstugan: ca 65 personer i stora salen

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?