Foto: Ikon

Dop

I dopet förenas människor med Jesus Kristus för att med honom och hans folk dela korset och uppståndelsens liv.

Dophandlingen har alltså en livsavgörande och livsvaraktig innebörd för både individ och församling. Därför förutsätter dopordningen att de som döps (barn, unga eller vuxna) och deras närmaste på olika sätt, genom till exempel information, dopsamtal och församlingens förbön, får hjälp att förbereda sig för dopet och leva vidare i trons gemenskap.

Foto: Ikon

I Genarps församling firas dopgudstjänster i alla kyrkor, antingen i söndagens gudstjänst eller som en gudstjänst friliggande och öppen för alla som vill vara med.

Vi skänker 50 kr vid varje dop till ett vattenprojekt, den som döps får hänga en dopdroppe i vårt dopträd i Genarps kyrka och vid Kyndelsmässodagen får man komma och hämta dopdroppen.

Några vanliga frågor

Behöver de som skall läsa bibeltexter kunna dem utantill?
- Självklart inte! Man kan välja att läsa ur en psalmbok, en bibel, eller om man vill, skriva eller kopiera av den aktuella texten.

Vid vilken ålder skall vi döpa vårt barn?
- Det finns ingen speciell ålder för dop, det kan ske när som helst i livet. Det vanligaste är kanske att man döper sitt barn mellan tre och sex månader, valet handlar mest om olika traditioner och vad man som förälder tycker är bra.

Vad innebär dopet rent juridiskt?
- Inget, men genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Hur vet våra dopgäster när de skall stå upp i gudstjänsten?
- Prästen talar om när det är dags att stå upp.

Kan vi fotografera under dopet?
- Fotografering brukar förekomma vid in- och utgång samt efter dopgudstjänsten. Vi rekommenderar inte fotografering under själva gudstjänsten, då det är lätt att man som deltagare förlorar fokus på gudstjänsten, om man sitter och väntar in det perfekta fotograferingsögonblicket. Dessutom kan andra tycka att det är störande om någon fotograferar under gudstjänsten. Tänk alltid på att använda så lite blixt som möjligt, samt ta bort knäppljudet på avtryckaren.

Måste man ha faddrar?
- Nej, fadderns uppgift nu för tiden är inte att ansvara för ett barn om det skulle hända föräldrarna något, utan faddern skall vara en medvandrare för barnet på trons väg, gå med på familjegudstjänster och fredagsöppet, att lära barnet någon bön och tala med barnet om dopet, att tillsammans tända dopljuset, och att vara ett stöd i vardagen.

Vad är skillnad på fadder och gudmor/gudfar?
- Ingen skillnad alls, det är samma sak. Det beror på olika traditioner vad man väljer att kalla det.

Måste faddern vara döpt och konfirmerad?
- En fadder måste vara döpt enligt Svenska kyrkans ordning, men behöver ej vara konfirmerad ännu.

Om man har dopgudstjänst i någon av våra kyrkor får man låna Kyrkstugan för dopkalas och vi har även två dopdräkter för utlåning om ditt barn ska döpas i våra kyrkor.

Kontakta expeditionen
040-31 56 00

Läs mer om dopet på Svenska kyrkans gemensamma sida.

Antal som ryms i kyrkorna och kyrkstugan

Lyngby kyrka: ca 150 personer
Genarps kyrka: ca 100 personer
Gödelövs kyrka: ca 65 personer
Kyrkstugan: ca 65 personer i stora salen

En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.

Dop

Dopet är en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – blir en del i Guds stora familj.