Begravningsombud

Länsstyrelsen har utsett ett ombud som tillvaratar intressen i begravningsverksamheten för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

För Genarps församling heter ombudet Dan Hansson och nås på: telefonnummer 0738-35 40 30 eller danhansson51@gmail.com