Foto: Ikon

Begravning

Begravningen i Svenska kyrkan ingår naturligt sedan urminnes tider i ett sammanhang som sträcker sig från människans dödsbädd till avskedet vid graven.

Mycket av detta hör själavården och det varsamma pastorala handlandet till och präglas därför av en betydande frihet. Helheten och varje detalj skall genomsyras av övertygelsen att vi människor behöver tröst, att vi växer när vi ger och tar emot tröst. Naturens nya kraft och Kristi uppväckande av Livets Gud bär vår tro.

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett dokument "Begravningen - ett brev från Svenska kyrkans biskopar" som är vägledande för oss i Genarps församling. Brevet har 2008 kompletterats med ett kapitel som heter "Värdig hantering i begravningsverksamheten". Församlingens vilja är att i hela begravningsverksamheten, på expeditionen, i kyrkan och på kyrkogården, alltid agera och kommunicera lika värdigt som när de anhöriga är närvarande.

Några vanliga frågor och svar

Vad är själaringning?
Den som vill ha själaringning (att det ringer klockan 11 någon eller några dag
ar efter dödsfallet) får det i våra kyrkor. Oavsett kyrkotillhörighet, annan bekännelse eller om man väljer att ha begravningsgudstjänst gäller detta. Vi kan också ombesörja kontakt med andra kyrkor.

Vad är tacksägelse (med ringning)?
Den som vill ha tacksägelse får ha det i våra kyrkor. Oavsett kyrkotillhörighet, annan bekännelse eller om man väljer att inte ha begravningsgudstjänst.

Foto: Ikon

Vad är åminnelsegudstjänst?
På Allhelgonahelgen har vi i kyrkan en alldeles speciell gudstjänst som heter Åminnelsegudstjänst. Ett ljus är tänt för varje avliden person i församlingen och namnen blir upplästa. Anhöriga till den som är kyrkotillhörig (eller icke-kyrkotillhörig och har haft begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning) inbjuds brevledes. 

Brevet går till de anhöriga vars namn församlingen fått i samband med samtalen om begravningsgudstjänsten.

Begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning för icke-kyrkotillhörig?
Om det är den avlidnes uttryckliga önskemål att inte ha begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning, skall kyrkoherden (som är ansvarig för gudstjänstlivet i församlingen) inte ordna en sådan.

Om det inte går att styrka att det vore mot den avlidnes önskemål att ha begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning och de anhöriga starkt önskar det, får kyrkoherden besluta att sådan kan äga rum. Kyrkoherden skall informera den präst som planeras att tjänstgöra om förutsättningarna – och den prästen har rätt att inte tjänstgöra vid sådan begravningsgudstjänst. Kyrkoherden ordnar då annan präst eller håller själv gudstjänsten.

De anhöriga måste informeras om den avgift som tas ut enligt principen 3 x den svenska rikskyrkan fastställda begravningsclearingen.

Hur mycket kan man som anhörig göra själv?
Oftast vill man i början göra mer än man sedan faktiskt får orken att göra. Friheten är stor och familjen kan till exempel ordna med svepning, kläder till den avlidne, använda eget bårtäcke, dekorera kistan, bära och transportera kistan, hjälpa till i kyrkan före och efter gudstjänsten, ta med egen mull om man väljer att ha mull vid överlåtelsen, ordna minnesstund, formulera dödsannons. 

I samråd med församlingen får man:
Tillverka/välja kista och/eller urna, välja musik, sång, musiker och sångare, spela på begravningsgudstjänsten, strö askan efter länsstyrelsens godkännande, tillverka/välja gravsten.

Vi har släktingar som vi inte vill skall närvara vid begravningen? Hur löser vi det?
En begravning är en gudstjänst och alla gudstjänster i Svenska kyrkan är offentliga. Ingen får stängas ute.

Vi vill spela mammas älsklingsskiva på begravningen.
I Genarps församling har vi policy just när det gäller användningen av inspelad musik på bland annat begravningsgudstjänster. Dessa gudstjänster skall vara levande gudstjänster, skapade tillsammans av de närvarande, som samtidigt lovsjunger och klagar på Gud. 

Därför är vi försiktiga med inspelad musik. Å andra sidan vill vi hjälpa människor att uttrycka sin sorg. Samtalet med våra kyrkomusiker är alltid nödvändigt. 

Antal som ryms i kyrkorna och kyrkstugan

Lyngby kyrka: ca 150 personer
Genarps kyrka: ca 100 personer
Gödelövs kyrka: ca 65 personer
Kyrkstugan: ca 65 personer i stora salen