Foto: Svenska kyrkans bildbank Ikon

Barnkören

En kör för alla barn i årskurs 1-3...

barnkören

Kören övar på torsdagar i Kyrkstugan kl. 16.45-17.30 och vänder sig till barn som går på lågstadiet i årskurs 1-3. Kören medverkar bland annat i gudstjänster och Luciatåg.

Ledare är Kerstin Larsson och Ylva Cole. Anmälan sker innan start till Ylva Cole.

Vi startar vårterminen den 3 mars.