Foto: Svenska kyrkans bildbank Ikon

Barnkören

En kör för alla barn i årskurs 1-3...

Med anledning av covid-19

Restriktionerna fortsätter och endast 8 personer får samlas samtidigt (undantag för begravningar där 20 personer får samlas) och det innebär att alla verksamheter pausas hela januari månad. Vi kommer endast att sända digitala gudstjänster. Förhoppningsvis kan verksamheterna och gudstjänsterna starta igen när smittspridningen har minskat.

barnkören

Kören övar på torsdagar kl. 16.45-17.30 i Kyrkstugan, vi börjar med fika kl. 16.15, och vänder sig till barn som går på lågstadiet i årskurs 1-3. Kören medverkar bland annat i gudstjänster och Luciatåg.

Ledare är Kerstin Larsson och Ylva Cole. Anmälan sker innan start till Ylva Cole.

Kerstin Larsson

Kerstin Larsson

Kyrkomusiker

Ylva Cole

Ylva Cole

Församlingsassistent