Tvättning av gravsten
Foto: Göran Karlsson

Tvättning av gravsten

Begravningssamfälligheten erbjuder miljövänlig tvättning av gravstenar.

Vi använder enbart vatten och högtryckstvätt, kompletterad med manuell borstning på känsliga partier, till exempel vid förgyllningar och graverade texter.

Alger, lavar, och mossor växer ofta på gravstenar som inte rengjorts på lång tid, särskilt på gravar som vetter mot norr eller under skuggande träd. På bilden ovan visas hur vi med högtryckstvätt rengör en gravsten från alger, lavar och mossor. 

På gräsgravar tvättar vi så nära gräset som möjligt. För att kunna göra rent överallt, gräver vi bort sand/flis närmast gravstenen och  i förekommande fall även runt gravramen.

Vi tar emot beställningar hela året.

Se information om gravtvätt för din grav och beställ direkt här på svenskagravar.se.
Sök upp den grav det gäller och välj sedan meny ”Beställ gravskötsel”. Där får du upp de alternativ och priser som gäller för just denna grav.

Priset för gravtvätt ligger på 630:– eller 930:– beroende på gravsten/gravanordning. På svenskagravar.se kan du se vilket som gäller.

För kompletterande information om och beställning av gravtvätt, kontakta vår skötselexpedition, tel 031-731 80 80.

Gravskötselexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. 

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring skötsel. Du kan också skicka e-post till gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Vi tar endast emot avtalade besök.

Besöksadress: Västra kyrkogården, 
Sven Brolids väg 35, 414 73 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg