Stenrenovering, färgfyllning av text på gravsten
Foto: Henrik Enarsson

Stenrenovering

Enligt kulturminneslagen är vi skyldiga att vårda kulturminnesmärka gravstenar på kyrkogårdarna. Som en följd av detta startades 1995 en utbildning som senare blev till "Stenverkstaden".

Ett 10-tal medarbetare har utbildats i praktisk "stenrenovering", det vill säga hur olika stensorter är uppbyggda, hur "tidens tand gnager på vårt kulturarv" och hur man kan bromsa den utvecklingen. Kalkstenen skiktar sig och faller isär flagvis, medan sandstenen blir porös och "sandar". Marmor håller i regel lite bättre kvalitet än kalksten, som är det absolut vanligaste renoveringsobjektet.

Stenrenoverarna känner också till vilka lagar som styr och omfattar vår kulturhistoriska miljö. I samband med en kulturhistorisk inventering av kyrkogårdarna i Göteborg 1993 utgavs ett kompenidum för varje kyrkogård. De omfattar allt från historik om kyrkogården till bevarandeförslag för såväl fast egendom som gravar, gravområden och vegetation. Här finns uppgifter om "kulturmärkta" stenar, som allt efter behov och möjlighet tas omhand.

Så här kan det gå till (pdf)

Stenverkstaden
Foto: Henrik Enarsson

10-15 stenar per år åtgärdas i "stenverkstaden" på Västra kyrkogården. Inga ytor rekonstrueras, utan avsikten är att stoppa upp förfallet. Först tvättas stenen med vatten, mässingsborstar och idogt slit. Med hjälp av kalk, sandstensbruk som pigmenterats så likt stenen som möjligt, tätas små sprickor. Ofta används 2-3 olika blandningar för att komma så nära som möjligt; en sten kan har många olika färger på en liten yta. Texten fylls i med svart eller guld, men precis som vid lagningen rekonstrueras inte någon text - saknas en bokstav eller ett fragment av den så förblir det så.