Bild på det kommande krematoriet, skiss
Foto: Erseus/skiss

Bygglov klart för krematorium på Kviberg

Den 22 februari blev bygglovet färdigt för det nya krematoriet på Kviberg.

Den 22 februari 2016 meddelande Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor att bygglovet äntligen är klart för krematoriet. Detta startbesked innebär att byggandet kan påbörjas. 

Varför en utbyggnad?

Frågan om en utbyggnad av krematoriet på Kviberg har varit långdragen och har pratats om/planerats i många år. Frågan fick nytt liv för ett år sedan. Då gav kyrkofullmäktige uppdrag åt kyrkonämnden att genomföra en förstudie av en utbyggnad av krematoriet på Kviberg i enlighet med kyrkogårdsstyrelsens förslag. Nu – över ett år senare har både kyrkogårdsstyrelsen och kyrkonämnden sagt sitt ja i krematoriefrågan. I går kom till slut det avgörande beslutet i kyrkofullmäktige.

Enligt undersökningar slår dagens krematorium i kapacitetstaket redan 2016. De fyra ugnarna i krematoriet är slitna av många års hård belastning. Det är just belastningen som har varit huvudargumentet för en utbyggnad. Ugnarna har tagit stryk och driftsstoppen blivit vanligare med åren. För det är inte bara göteborgare som kremeras på Kviberg. Allt fler från hela storstadsregionen använder Kviberg. Detta har också gjort att beslutet var lättare att ta.

Kapaciteten ökar

Sedan i början av 2015 finns ett miljötillstånd från Länsstyrelsen som gäller för 10 000 kremationer per år. I tillståndet ingår också att få installera och driva sex ugnar och två reservugnar (i dag finns fyra ugnar). Detta är en ökning med 58 procent jämfört med beräknat antal för 2015 (cirka 6 300 kremationer). De kommande åren beräknas antalet kremationer öka ännu mer.

Beslutet innebär att förberedelserna för byggandet kan dra igång inom kort.

För mer information kontakta:
Katarina Evenseth, begravningschef, 031-731 82 95, katarina.evenseth@svenskakyrkan.se

Johan Andréasson, krematoriechef, 031-731 82 84, johan.andreasson@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg