Två namn blir ett

Hittills har vi använt både begravningssamfällighet och kyrkogårdsförvaltning i vårt namn, vilket ibland har skapat förvirring. Därför övergår vi nu till att enbart använda namnet Göteborgs begravningssamfällighet.

Arbetet med namnbytet pågår. Båda namnen kommer under ytterligare en tid att samexistera på brev, informationsmaterial och annat från oss, men på sikt är det Göteborgs begravningssamfällighet som gäller.

Avsikten med att använda ETT officiellt namn är att bli tydliga mot anhöriga, kunder och samarbetspartner så att alla känner sig trygga med vilka vi är.

Verksamheten ändras inte. Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. Förvaltningen är organiserad i tre avdelningar: skötsel, begravning och krematorium. Dessutom finns ett gemensamt kansli.

Vi ber om ert överseende med att namnskiftet kan ta lite tid. Har ni frågor kan ni kontakta begravningssamfällighetens kommunikatör Birgitta Löwing Kiser via vår växel, 031-731 80 80 eller via e-post: birgitta.lowingkiser@svenskakyrkan.se. Behöver ni vår nya logotyp är det också hon som kan hjälpa till.

Logotyp med texten Svenska kyrkan Göteborgs begravningssamfällighet samt gul bild med rött kors
Vår nya logotyp