Skötselplan för Göteborgs kyrkogårdar

Skötselplanen är ett arbetsverktyg i vårt arbete med sköta kyrkogårdarna i Göteborg.

Här finns en pdf-fil att ladda ner om du vill veta hur vår skötselplan ser ut. Det finns en för varje kyrkogård och då innehåller den också namn på den/dem som ansvarar för kyrkogården. Denna fil har exempel från flera olika kyrkogårdar för att visa hur vi arbetar med skötseln av kyrkogårdarna i Göteborg. Filen är ganska stor då den innehåller ett antal bilder. 

Skötselplan exempel, publik version