Foto: Linnéa Cornelius

Ny askgravlund på Angereds kyrkogård

Gravsättning från 15 juni kan bokas nu.

Göteborgs begravningssamfällighet har uppfört en askgravlund på Angereds kyrkogård. Den ligger i anslutning till lapidariet (där vi samlat äldre gravstenar) på den nya delen. Det finns granitpelare att fästa namnplaketter på samt ljusanordning för gravlyktor och urnor med grusbäddar att ställa gravvaser i. Gravområde där aska nedsätts ligger i gräsytan bakom.