Kvibergs krematorium ”årets bästa byggnad” 2018

Nyhet Publicerad Ändrad

Det nya krematoriet får priset från Per och Alma Olssons fond för god byggnadskonst 2018. Priset delades ut av Göteborgs stad, 14 december.

Årets vinnare av priset från Per och Alma Olssons fond för årets bästa byggnad 2018 ”spänner över hela skalan från det storslaget monumentala till det finstämt sirliga”. I motiveringen skrivs ”på håll, en avskalad monolit i grå betong, en offentlig byggnad värdig uppgiften att möta besökaren i livets svåraste stunder”.

Krematoriet på Kvibergs kyrkogård invigdes i november 2017 och har tagits i bruk under 2018. Arkitekt Peter Erséus från Erséus Arkitekter AB har stått för utformningen. Byggherre och ägare är Svenska kyrkan, Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.

Arkitekten Peter Erséus beskriver arbetet med byggnaden i tidskriften Arkitektur nr 4-2019:

”Vi har velat skapa en byggnad som på bästa sätt möter kraven på en rationell och funktionell process i den dagliga verksamheten, en god och vacker arbetsmiljö för de anställda, liksom en respektfull plats för anhöriga. Vi tror att det här krematoriet känns ljusare och mer transparent än de flesta tidigare byggda. Dagsljus flödar in i byggnaden genom generösa fönster och lanterniner, och utblickarna är många mot den vackra kyrkogården utanför. Att öppenheten därmed också erbjuder förbipasserande att se in är något vi gemensamt med verksamhetens företrädare bedömt som en önskvärd konsekvens. Det blir på något vis ett sätt att avdramatisera byggnaden, om den nu skulle behöva det. Byggnaden är i plan en kvadrat, en grundform som passar den enkla planlösning som skapat användbara rum och flöden för verksamheten. För att åstadkomma ett mått av poesi i exteriören har de fyra sidorna gjorts något konkava, och fönstren, även de kvadratiska, har placerats i en lekfull komposition mot den strikta grundformen. Fasadens veckade fiberbetong har getts en kulör som inte konkurrerar med teglet på det intilliggande kapellets fasad. På så vis har krematoriet fått en egen, stark karaktär. Vad som är gammalt respektive nytt blir tydligt och de båda byggnaderna bidrar till att förstärka varandra.”

En stram arkitektur med moderna byggmaterial och stora fönsterpartier gör att det är ljust och vackert i lokalerna. I den nya byggnadens övervåning finns 4 ugnar och intill finns ett anhörigrum för dem som vill följa kremeringen via en fönstervägg. I bottenplanet finns ett rum för avsked. Innanför entrén finns krematorieexpeditionen för bland annat uthämtning av urnor. Dessutom finns kontorsdel med sammanträdesrum. Det nya krematoriet är sammanlänkat med det gamla som finns i den byggnad som tidigare var Helga korsets kapell.

Fler bilder finns här.

Nya krematoriet på Kviberg, interiör entréplan
Nya krematoriet på Kviberg, interiör entréplan Foto: Hasse Jonsson
Nya krematoriet på Kviberg, exteriör Foto: Hasse Jonsson

Per & Alma Olssons fond

Pris för god byggnadskonst 2018

Göteborgs krematorium i Kviberg. Byggaktör: Svenska kyrkan. Arkitekt: Erséus Arkitekter AB

”Årets vinnare av Per och Alma Olssons pris spänner över hela skalan från det storslaget monumentala till det finstämt sirliga.

På håll en avskalad monolit i grå betong, en offentlig byggnad värdig uppgiften att möta besökaren i livets svåraste stunder. I avskedet från en nära anhörig.

På närmare håll tecknar sig fasaderna som skulpturerade konkava skärmar, där de prefabricerade väggelementen gjorts till flortunna ark. Det är ett säreget spel mellan kraft och tyngd å ena sidan och sinllighet och experimentlusta å andra.

Interiören är genomtänkt i material och detalj och hela byggnadsverket är utfört med stor precision och utstrålar just den värdighet som situationen kräver.

Resultatet är en arkitektur som lyckas vara både storslagen och intim, både tidlös och tydligt förankrad i nuet.”

Motiveringen för priset

Länk till pressinformation från Göteborgs stad om priset

 

 

Arkitektpriset som reliefplatta i brons mottogs av förvaltningschef Cissi Hammer
Arkitektpriset som reliefplatta i brons mottogs av förvaltningschef Cissi Hammer Foto: Hasse Jonsson
Pris diplom, Per Alma Olssons fond för god byggnadskonst
Diplom "för god byggnadskonst 2018"