Biskoparnas råd vid begravning

Nyhet Publicerad

Biskopsmötet har kommit med råd vid dop, vigsel och begravning. Här finns avsnittet om begravning.

Begravning

Det är i dagsläget av mycket stor vikt att de begravningar som behöver ske sker. Flera begravningar har skjutits fram, inte minst på grund av råden kring de som är 70+, som har avråtts från att vara i sammanhang där människor samlas. Det är vår uppgift att förkunna det kristna hoppet och ge tröst oavsett formen för begravningsgudstjänst. Begravningsgudstjänsten fyller i egenskap av att vara en rit ett avgörande behov för sorgeprocessen, det är därför viktigt att hålla fast vid att en sådan genomförs, på det sätt som är möjligt.

Som biskopsmötet tidigare sagt ställer den pågående krisen oss inför nya utmaningar, till exempel när det gäller möjligheten för människor att delta i begravningen och tidpunkten då den genomförs. Utifrån sina tidigare råd säger biskopsmötet om begravningsgudstjänsten:

  • Begravningsgudstjänsten behöver genomföras i närmare anslutning till att personen avlidit, i enkel form och med ett fåtal deltagare.
  • Begravningsgudstjänsten kan firas utomhus på kyrkogården.
  • Begravningsgudstjänst med urna kan hållas. Om de närstående önskar kan begravning med urna ske upp till ett år senare.
  • Då inte alla närstående har möjlighet att delta i begravningsakten bör församlingarna erbjuda möjlighet att använda digitala möjligheter för att inkludera dem som inte kan vara med.

/Biskopsmötet

2020-04-02