Foto: Riksbanken

Begravningsavgiften för 2021 fastställd

Nyhet Publicerad Ändrad

Kammarkollegiet beslutade höja avgiftssatsen med 0,3 öre till 25,3 öre per hundralapp.

1 januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för nästa år. Den enhetliga avgiften tas ut från 2020 och syns på slutskattebeskedet 2021.

Kammarkollegiet beslutade den 30 november 2020 att fastställa avgiftssatsen för 2021 till 25,3 öre per hundralapp, en ökning med 0,3 öre från föregående år. 

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet. Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler för dem som är folkbokförda i Sverige.

Kammarkollegiet har tagit emot uppgifter om kostnader för begravningsverksamheten från Svenska kyrkan. De personer som är förordnade av länsstyrelserna att vara begravningsombud har yttrat sig över kostnaderna. Sex avstyrkanden har inkommit från begravningsombud. Skatteverket har lämnat uppgift om den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom de församlingar och pastorat som är huvudmän. Utifrån dessa uppgifter har Kammarkollegiet beräknat begravningsavgiftssatsen för kommande år.

Avgiftssatsen för 2021 blir 25,3 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kronor om året innebär det en avgift om 632,50 kronor per år, eller knappt 53 kronor per månad.

Läs merom begravningsavgiftssatsen på Kammarkollegiets webbsida.

Askgravlunden, Östra kyrkogården

Ny enhetlig begravningsavgift

En enhetlig begravningsavgift gäller för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås.

Duvor i förgrunden och gräsmatt sedan askgravlunden på Björlanda kyrkogård

Begravningsavgift och begravningskostnader

Här finns information om vilka kostnader som ingår i begravningsavgiften för begravning samt vilka kostnader dödsboet svarar för.