Askgravlunden, Östra kyrkogården
Foto: Henrik Enarsson

Enhetlig begravningsavgift

En enhetlig begravningsavgift gäller för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås.

Kammarkollegiet fastställer avgiftssatsen

1 januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Kammarkollegiet fastställer avgiftssatsen.

Läs mer om vad som ingår i begravningsavgiften.

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har givit Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.

Två avgifter - att inte blanda samman

  • Begravningsverksamheten är finansierad med begravningsavgiften. Avgiften betalar du som är folkbokförd i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett trostillhörighet. Begravningsavgiften täcker de nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden.

  • Församlingsverksamheten är finansierad med kyrkoavgiften. Avgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan.  

Varför infördes enhetlig begravningsavgift?

Anledningen till att en enhetlig begravningsavgift har införts är en byråkratisk åtgärd som har att göra med att personer inte längre folkbokförs på församling utan i första hand på sin bostad, till exempel på lägenhetsnummer. Regeringen framhåller även ekonomiska skäl och utjämningsskäl.

Hur bestäms nivån på begravningsavgiften?

De kyrkliga begravningshuvudmännen ska redovisa sina kostnadsberäkningar för begravningsverksamheten. Utifrån detta underlag fastställer den statliga myndigheten Kammarkollegiet den enhetliga begravningsavgiftssatsen.

Vem ska betala begravningsavgift i Sverige?

  • I begravningslagen anges att den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten till den huvudman inom vars förvaltningsområde personen är bosatt.

  • Begravningsavgiften beräknas på  den avgiftsskyldiges (till kommunal inkomstskatt) beskattningsbara inkomst. Har en person som är folkbokförd i Sverige ingen kommunalt beskattningsbar inkomst betalar personen noll kronor i begravningsavgift.

  • Begravningsavgiften är en årligen återkommande avgift. På skattebeskedet syns det hur mycket var och en betalar i begravningsavgift. Procentsatsen varierar över landet. Från och med januari 2017 blir den gemensam för de kyrkliga huvudmännen.  

  • Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften (det som ofta kallas medlemsavgift) är därför separerade på skattsedeln.

Varför har nivån varierat på begravningsavgiften mellan orter?

Skillnaderna i nivå på begravningsavgift handlar främst om befolkningstäthet och skattekraft, alltså hur många personer som bor inom en församling eller pastorat och hur hög den beskattningsbara inkomsten är där.

Om en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider här?

Det kan se ut på lite olika sätt, när en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider här. Av begravningslagen framgår att en huvudman egentligen inte har ansvar för att gravsätta en person som inte är folkbokförd inom huvudmannens område, men av förklarliga och medmänskliga skäl görs detta ändå.

Om den avlidne inte har någon efterlevande som ordnar med gravsättningen är det kommunens ansvar att ordna med detta och då ska kommunens socialförvaltning ta över ansvaret.  

Begravningsavgiften för 2024 fastställd

Kammarkollegiet har beslutat att höja avgiftssatsen med 1,9 öre till 27,7 öre per hundralapp.