Bergums kyrkogård, lapidariets gamla gravstenar uppställda under tak  med kyrkan i bakgrunden
Foto: Hasse Jonsson

Lapidarium

Lapidarium är en samling av stenmonument i detta fall gravstenar. Avsikten är att kulturhistoriskt bevara stenar från äldre, igenlagda gravar. Lapidarium kommer av latinets ord för sten lapis.

I skötseln av våra kyrkogårdar ingår också att vårda ett kulturarv. Vi har lapidarium på flera av våra kyrkogårdar. Stenar som ställts undan har fått ett nytt liv efter grundlig restaurering i vår Stenverkstad som arbetar med stenrenovering. Gravstenarna ger en bild av vår historia – så som kyrkogårdarna i stort gör. 

Äldre gravstenar efter restaurering, lapidariet på Angereds kyrkogård Foto: Hasse Jonsson

Lapidariet på Angereds nya kyrkogård - informationsblad om gravstenarna, framställt av Rolf Eknefelt. 

Lapidariet på Bergums kyrkogård - informationsfolder om gravstenarna

En samling bilder från lapidarierna i Angered och Bergum.