Bergums kyrkogård, lapidariets gamla gravstenar uppställda under tak  med kyrkan i bakgrunden
Foto: Hasse Jonsson

Kulturhistorisk vård av kyrkogårdar

I skötseln av våra kyrkogårdar ingår också att vårda ett kulturarv. Här finns våra kultur- och bevarandeplaner samt antikvariska inventeringar.