Kameraövervakning

Göteborgs begravningssamfällighet, har utvändiga övervakningskameror för att förebygga inbrott och skadegörelse på byggnader samt invändig övervakning av krematorium och kapell för att förhindra otillåten omläggning av stoft samt förebygga skador på utrustning och egendom.