Dräneringsarbete, Fridhem muslimska
Foto: Therese Örnmark

Dränering på Fridhems begravningsplats

Under våren fortsätter dräneringsarbetet på Fridhem.

Ett omfattande dräneringsarbete kommer att utföras på Fridhem för att justera marken. Arbetet beräknas vara färdigt i början av juni 2016.

Dräneringsledningar anläggs

Det är på de muslimska gravkvarteren M3 och M6 där dräneringsledningar ska anläggas. Dräneringsvattnet ska ledas i ledningar över kyrkogården till en markbädd där vattnet ska renas för att sedan släppas ut i naturen. Hantering av lakvatten från den framtida komposteringsanläggningen för trädgårdsavfall ska också anläggas. Även detta vatten kommer att renas i ovan nämnda markbädden för att sedan släppas ut i naturen.

Långa ledningsdragningar

Markbädden kommer vara placerad bortanför gravkvarter 43, men kommer ej synas från ovan efter färdigställande. Då det rör sig om långa ledningsdragningar över en stor del av kyrkogården kommer arbetet att pågå under en längre tid. Arbetet skall inte hindra fordon för att ta sig till och från gravar, men kan komma att begränsas delvis. Vi ska göra vårt bästa för att påverka verksamheten på kyrkogården i så liten utsträckning som möjligt under byggtiden. Inga gravsättningar eller begravningsceremonier påverkas av arbetet.