Foto: Ronald Eek

Bårtäcke på Fridhem

Bårtäcke som finns i Fridhems kapell på Fridhems kyrkogård. Bårtäcket kan vara fotograferat i ett annat kapell.

Bårtäcke Fridhem, original Foto: Ronald Eek

Om bokning av bårtäcke

Det är kostnadsfritt att låna ett bårtäcke. Varje bårtäcke är kopplat till respektive ceremonilokal/kapell. I övrigt gäller också att endast handbuketter får läggas på bårtäcket. Vid kistbegravning tas bårtäcket av i kapellet. Våra bårtäcken bokas på begravningsexpeditionen. 

Tillbaka till alla bårtäcken