Foto: Creative Commons Nadir Hashmi

Vill du nattvandra med oss?

Informationsträff för dig som är intresserad av att vara med på Nordstan. Vi träffas onsdag 25 september kl. 18.30 i Domkyrkan. Träffen är öppen och ingen föranmälan krävs. Vi bjuder på frukt. Kontakta Susanne Olbing susanne.olbing@svenskakyrkan.se eller 0722-173 428 om du undrar över något.