Foto: Kristina Johansson

Vigsel

Inför Gud och i denna församlings närvaro... Orden är viktiga, förväntningarna höga, glädjen stor. Så blir också inramningen viktig. Mariakyrkan med sin intimitet, eller domkyrkan med sin storslagenhet är kanske rätt miljö för er att lova varandra framtid.

Den är löftesrik på många sätt, bröllopsdagen då man lovar att dela glädje och sorg med varandra. Mariakyrkan är en intim och vacker kyrka där löftena blir innerliga och akten högtidlig. Man kan också vigas i domkyrkan som med sin ljusa och luftiga arkitektur erbjuder det stora kyrkorummets öppenhet. Tänk på att domkyrkan är en välbesökt kyrka och alla förrättningar är offentliga - besökare kommer och går under gudstjänsten.

Boka vigsel hos bokningscentralen. Därefter stämmer prästen möte med er och ni går igenom vigselgudstjänsten. Musik väljer ni tillsammans med organisten. Ni kan också låna brudkrona. Glöm inte att beställa hindersprövning från Skatteverket