Personal

I församlingen arbetar präster, diakoner, musiker, vaktmästare och administrativ personal. Ring direkt till den du söker eller till församlingsexpeditionen på telefon 031-731 61 30.

Präst, församlingsherde

Präster

Diakoner

All personal