Om församlingen

Här finns information om hur församlingen styrs.

Församlingsrådet i domkyrkan

Församlingsrådet leds av församlingsherden och fattar beslut i vissa frågor som rör församlingen, till exempel om gudstjänsternas utformning.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är det grundläggande måldokument som styr domkyrkopastoratets verksamhet.