Information om gudstjänster

Domkyrkan är öppen för gudstjänstfirande, med myndigheternas riktlinjer för maxantal gäller.

Gudstjänster

Vi följer FHM:s riktlinjer vad gäller antal deltagare. Ingen föranmälan.

Måndag Bön 12:00

Tisdag Bön 12:00

Onsdag Mässa 12:00

Torsdag Ord inför helgen 12:00

Torsdag Mässa 18:00

Fredag Lunchmusik 12:00

Lördag Lördagsmusik 12:00

Söndag Högmässa 11:00

Öppettider i Göteborgs domkyrka

Måndag 10.00 - 18.30
Tisdag 10:00 – 18:30
Onsdag 10:00 – 18:30
Torsdag 10:00 – 18:30
Fredag 10:00 – 18:30
Lördag 10:00 – 16:00
Söndag 10:00 – 16:00