Vernissage den 12 februari

Nåd - en utställning om kärlek

Konstnärerna Sofie Arfwidson och Ira Löfman gestaltar begreppet nåd i domkyrkans utställning i början av reformationsåret 2017. I oljemålningar och fotografier diskuterar de nåd utifrån Bibelns berättelser, samtidens frågor och naturens mystik. Utställningen pågår till och med 6 april och är producerad av Uppsala domkyrka.

Ira Löfman

Samtida konst diskuterar ofta tidens tankar och ifrågasätter det som sker i vår omvärld. Existentiella frågor om rädsla, ensamhet och hopp, kärlek och svek uttrycks i konsten med en mängd olika tekniker – liksom i kyrkan, där livsvillkoren får speglas mot Bibelns berättelser. Musiken har länge haft en central roll i det uppdraget, men även annan konst – måleri, fotografi och skulptur – gestaltar teman som dessa. I domkyrkan har den samtida konsten en plats också för att vår tids konstnärliga yttringar ska möta och brytas mot tidigare generationers verklighetsuppfattning, människosyn och gudsbild.


I år är det 500 år sedan reformationen tog sin början, och Lutherska världs-förbundet har temat Befriad av Guds nåd. Vad betyder det? Vad är det som Gud befriar ifrån? Vad man befrias till? Och vad är nåd?


Sofie Arfwidson lyfter i en av sina färgstarka bilder fram den bibliska berättelsen om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Kanske det är en handling som befriar människan genom tiderna, av nåd? Sofie har också gestaltat det komplexa i att bli räddad i den överfulla båten på ett öppet hav. Befrielse. Till vilket pris? Kanske nåden är en frid som kan nå oss människor i en stark naturupplevelse. Ira Löfman pekar på en gudomlig verklighet som vi kan ana i naturens fenomen. Nåden att få vara till, i samklang med hela skapelsen.

Kristin Windolf-Granberg, 
producent och komminister i Uppsala domkyrka

 

 

Sofie Arfwidson

Om Sofie Arfwidson

Sofie Arfwidson är född i Lund 1976 och har studerat vid konsthögskolorna i Düsseldorf och Stockholm och vid Hoch-schule der Künste i Berlin, där hon utexaminerades 2003. Hon har en postgraduate från Stockholms konsthögskola 2006. Därefter har hon arbetat som konstnär i Berlin men är nu tillbaka i Sverige sedan ett par år. Sofie Arfwidson arbetar främst med måleri och har beskrivits som en expressiv surrealist med ett helt eget bildspråk. Sofie Arfwidson har ställt ut separat i Tyskland och Sverige och medverkat i otaliga samlingsutställningar: * Moderna museet, Malmö 2015 * Galleri Monica Strandberg, Transformation av Lara Croft et la Révolution, Kalmar 2015 * Alingsås konsthall, 2015 * Norrtälje konsthall, 2014 * Örebro konsthall, 2014 * Lunds domkyrka, Se människan, 2014 * Väsby konsthall Berlinesque, 2014 * Galleri Thomas Wallner Unter Berliner Himmel, Simris 2013 * Tomarps Kungsgård, med Bianca Maria Barmen, 2010 * Galleri Thomas Wallner News from the wicked garden, Brantevik 2009 * Künstlerhaus Bethanien, Rinasce piu Gloriosa, Berlin 2009 * Grünerhund, Blaukäppchen und die rote Frau, Berlin 2009

Om Ira Löfman

Ira Löfman är född i Leningrad, nuvarande Sankt Petersburg, i forna Sovjetunionen. Hennes familj kom hit 1979 som politiska flyktingar eftersom de är av judisk börd. Utöver sitt konstnärliga arbete som konstfotograf är hon civilingenjör i bioteknik, lärare i kemi och teknik och har också studerat konstvetenskap vid Uppsala universitet. Just nu undervisar hon musikklasser i Uppsala. Mötet med eleverna säger hon hör till de bästa och mest givande erfarenheter hon har haft. Exempel på tidigare utställningar: * Offkonsten c/o Teatergalleriet Uppsala stadsteater, 2016 * Galleri D12, Uppsala, 2014 * Uppsala domkyrka, 2012 och 2013 * Sigtunastiftelsen, 2011 * Anatomiska teatern, Museum Gustavianum, 2010 och 2011 * GE Healthcare, 2010 * Ira är representerad i konstsamlingar i bland andra Uppsala kommun, Uppsala landsting, Uppsala universitet, GE Healthcares och Sigtunastiftelsen.