Mötesplatser

I domkyrkoförsamlingen möts människor varje dag - i gudstjänst, i samtal, som volontär, på konserter och i många andra sammanhang. Kom du också till arrangemang och verksamhet!

En diakon sitter ner och samtalar med någon.

Samtal och stöd

Livet är inte alltid spikrakt. Kriser och bekymmer dyker upp, vi brottas med existentiella frågor och står inför praktiska problem. Ett samtal kan göra skillnad, att få fundera tillsammans med någon. Välkommen till diakonimottagningen eller att boka samtal med en präst eller diakon. Vi har tystnadsplikt.

Undervisning

Vill du ta reda på mer om kristen tro och förkovra dig i grunderna för kyrkans tro och liv? Eller vill du göra en nystart i ditt liv och upptäcka mer om dig själv, dina värderingar och mönster i livet? Oavsett om det beror på att du är allmänt kulturellt vetgirig eller om du är andligt sökande kan Domkyrkans undervisning vara något för dig. Vi arrangerar kontinuerligt grundkurs i kristen tro samt fördjupningsmöjligheter. Efterhand fylls kurserna på, så håll ögonen öppna för nyheter.

Gemenskapsträff

Välkommen till kaffe i Vasa församling samt Christinae arbetskrets.

Utställningar

Domkyrkan arrangerar utställningar som speglar existentiella frågor i en kristen kontext, där kyrkorummet är en del av sammanhanget. Utställningarnas teman varierar från subtil och ifrågasättande till tydligt kyrkligt.