Mötesplatser

I domkyrkoförsamlingen möts människor varje dag - i gudstjänst, i samtal, i arbetskretsen och Kafé Lilla Maria, på konserter och förrättningar och i många andra sammanhang. Kom du också till arrangemang och verksamhet!