Mötesplatser

I domkyrkoförsamlingen möts människor varje dag - i gudstjänst, i samtal, i arbetskretsen och Kafé Lilla Maria, på konserter och förrättningar och i många andra sammanhang. Kom du också till arrangemang och verksamhet!

Samtal och stöd

Behöver du någon att tala med? Präster och diakoner har tystnadsplikt och vem som helst kan komma för ett samtal.

Undervisning

Vill du ta reda på mer om kristen tro och förkovra dig i grunderna för kyrkans tro och liv? Eller vill du göra en nystart i ditt liv och upptäcka mer om dig själv, dina värderingar och mönster i livet? Oavsett om det beror på att du är allmänt kulturellt vetgirig eller om du är andligt sökande kan Domkyrkans undervisning vara något för dig. Vi arrangerar kontinuerligt grundkurs i kristen tro samt fördjupningsmöjligheter. Efterhand fylls kurserna på, så håll ögonen öppna för nyheter.

Gemenskapsträff

Välkommen till kaffe i Vasa församling samt Christinae arbetskrets.

Utställningar

Domkyrkan arrangerar utställningar som speglar existentiella frågor i en kristen kontext, där kyrkorummet är en del av sammanhanget. Utställningarnas teman varierar från subtil och ifrågasättande till tydligt kyrkligt. Tre stora utställningar presenteras varje år, en under våren från januari till påsk, en sommarutställning från maj till augusti och så en höstutställning som tas ner inför första advent.