Manifestation för konvertiter i asylprocessen Göteborg

Många kyrkor har de senaste åren fått ta emot, undervisa, döpa och stödja konvertiter. Men många konvertiter ses inte som trovärdiga av Migrationsverket. Genom en förböns-gudstjänst och en ljusmanifestation vill Sveriges kristna råd ge möjlighet för alla som vill, att vara med och uppmärksamma denna situation och stötta konvertiter och församlingar. Manifestationer sker på flera platser i landet. Onsdag 16 januari kl. 17 på Nordstadstorget, därefter ljusvandring till Domkyrkans förbönsgudstjänst kl. 18.

17.00 Manifestation med tal och musik, Nordstadstorget i Göteborg
17.30 Ljusvandring från Gustav Adolfs torg till Domkyrkan
18.00 Förbönsgudstjänst i Domkyrkan
Medverkande: Biskop Susanne Rappmann
Per Duregård, Equmeniakyrkan
Ann-Christine Thunman, Frälsningsarmén
Eva Erlandsson och Emil Mattsson, Räddningsmissionen
Henrik Törnqvist och Susanne Olbing, Svenska kyrkan

I sociala medier: #rättilltro

Arrangörer: Göteborgs Kristna råd, Göteborgs stift, Stadsmissionen och Räddningsmissionen