Foto: ND Strupler Creative Commons, flickr.com

Kontakta oss

Ta kontakt med församlingen på telefon eller e-post om du vill boka dop, vigsel eller begravning, nå personalen eller tala med dina förtroendevalda. Pastoratsexpeditionen, som är gemensam för sex församlingar, finns i Vasa församlingshem på Vasa kyrkoplan 5.

Boka dop, vigsel och begravning i Domkyrkoförsamlingen

Hos bokningscentralen bokar du tid för dop, vigsel och begravning i Domkyrkopastoratets sex församlingar: Domkyrkoförsamlingen, Vasa, Haga, Annedal, Johanneberg och Tyska församlingen.

Personal

I församlingen arbetar präster, diakoner, musiker, vaktmästare och administrativ personal. Ring direkt till den du söker eller till församlingsexpeditionen på telefon 031-731 61 30.

Välkommen in i Svenska kyrkan!

Tusentals människor går in i kyrkan varje år. Vilken är din anledning till att bli medlem?

Församlingsrådet i domkyrkan

Församlingsrådet leds av församlingsherden och fattar beslut i vissa frågor som rör församlingen, till exempel om gudstjänsternas utformning.

Domkyrkan är öppen måndag till fredag kl 10-18.30, lördag, söndag och helgdag kl 10-16. Mariakyrkan är öppen vid kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning.

För inträde och utträde i Domkyrkoförsamlingen krävs en skriftlig ansökan. Blankett kan beställas på expeditionen tel 031- 731 61 30 eller via e-post till församlingens gbg.domkyrko.forsamling@svenskakyrkan.se

Vet du inte vilken församling du tillhör? Här kan du ta reda på det.

Domkyrkoförsamlingens och Christinaes arkiv är flyttade till Landsarkivet. Där finns de arkiv man behöver som släktforskare.

Folkbokföringsärenden som personbevis och hindersprövning sköter Skatteverket

Besök oss

på pastoratsexpeditionen på Vasa kyrkoplan 5. Här är öppet kl. 9-12 och 12.45-15.30.

Posta brev till oss

gbg.domkyrko.forsamling@svenskakyrkan.se eller Domkyrkoförsamlingen, Kyrkogatan 28, 411 15 Göteborg