I det yttre speglas det inre - fotografier av Hillevi Nagel

Det stillsamma och häpnadsväckande möts i Hillevi Nagels fotografiska bilder som visas i Domkyrkans nya utställning. Bilder med lågmäld humor och stora frågor samsas under utställningen I det yttre speglas det inre.

Jag försöker se och lyssna. Fånga upp de små signaler som omvärlden ger mig. Små oansenliga meddelanden eller tecken. Utplacerade av slumpen eller en medveten handling. Sak samma – i allt finns en berättelse.

Så säger Hillevi Nagel om bilderna i utställningen som öppnar söndagen den 9 september i Domkyrkan. Hon har under många år arbetat med egna bilder parallellt med sitt arbete som frilansfotograf.

Jag har mina rötter i den dokumentära fotografin och hämtar inspiration och motiv från verkligheten. Ögonen är mitt främsta verktyg. De söker efter bilder som speglar och väcker respons i mig. Det blir som en upptäcktsresa på två plan. I det yttre letar jag efter det inre.

I ett stort antal separat- och grupputställningar har vi kunnat ta del av hennes exakta känsla för det dråpliga och hisnande i vår vardagliga omgivning – enögda änglar och trasiga livbojar får en metafysisk innebörd genom hennes lins.

Många av motiven hämtar Hillevi Nagel från Göteborg och vi möter välkända Majornamiljöer bland annat i hennes fotobok Gatans poesi. Hon har också i text och bild dokumenterat livet på hospice i sin bok Om sorg och omsorg. Tillsammans med fotoboken Det finns inte ord finns de att köpa i Domkyrkan under utställningsperioden.

Domkyrkan arrangerar tre större utställningar varje år som presenterar existentiella frågor i en kristen kontext. I Hillevi Nagels utställning öppnas perspektiven mot tillvarons rikedom.

Utställningen pågår 9 september - 18 november.