Foto: Eva S. Andersson

Elfridakören

Elfridakören är en damkör med drygt 25 korister i åldern 20-40 år. Kören har verkat i domkyrkan sedan 1984.

Kören deltar i både högmässor och konserter med en hög repertoarnivå i bägge fallen med upp till 8-stämmig musik. Musiken spänner mellan gregorianik och renässans till nyskrivet, främst a cappella men även med orkester, ibland tillsammans med Domkyrkokören. Kören har gjort ett flertal resor inom och utom landet, Europa och USA.

Axplock ur repertoaren:

Mozart: Missa brevis in B (transkription)

Schubert: Messe G-dur (trans.)

Verdi: Laudi alla vergine Maria

Poulenc: Ave Maria (ur Carmelitersystrarna), Ave verum corpus

Duruflé: Tota pulchra es, Requiem

Hurd: Missa brevis

S-D Sandström: motetter

J Sandström: Sanctus

Nystedt: Hosanna!

Söderman: Kyrie, Benedictus, Agnus Dei (andliga sånger)

Kören leds av domkyrkoorganist Mikael Fridén och repeterar onsdagar kl 18.30-20.30 i körsalen i Domkyrkans torn.