Våra hus

I domkyrkoförsamlingen finns två kyrkor, domkyrkan och Mariakyrkan, likadana men olika stora. Gustavigården och Lilla Mariagården är församlingshemmen som ligger i direkt anslutning till kyrkorna.

Domkyrkan

Domkyrkan mitt i Göteborg har varit en samlingspunkt sedan början av 1600-talet. Idag firas gudstjänst här varje dag, och varje vecka ges flera konserter. Kom in, tänd ett ljus, sitt en stund i fred undan stadens larm.

Mariakyrkan

Mariakyrkan ligger som en liten pärla, en skyddad oas mellan idrottsanläggningar och vägar. Den byggdes som fattigkyrka - idag är Mariakyrkan en omtyckt kyrka för bröllop, dop och begravningar.

Gustavigården

Gustavigården är domkyrkans församlingshem och här finns fina lokaler för sällskap upp till 50 personer. Boka Gustavigården samtidigt som du bokar dop eller begravning.