Våra hus

I domkyrkoförsamlingen finns två kyrkor, domkyrkan och Mariakyrkan, likadana men olika stora. Gustavigården och Lilla Mariagården är församlingshemmen som ligger i direkt anslutning till kyrkorna.

Domkyrkan

Domkyrkan mitt i Göteborg har varit en samlingspunkt sedan början av 1600-talet. Idag firas gudstjänst här varje dag, och varje vecka ges flera konserter. Kom in, tänd ett ljus, sitt en stund i fred undan stadens larm.

Mariakyrkan

Mariakyrkan ligger som en liten pärla, en skyddad oas mellan idrottsanläggningar och vägar. Den byggdes som fattigkyrka - idag är Mariakyrkan en omtyckt kyrka för bröllop, dop och begravningar.