Från Halmstad till Getsemane

Rent, stramt och innehållsrikt – så kan man beskriva konsten i utställningen Från Halmstad till Getsemane som visas i domkyrkan till och med 13 mars. Erik Olson från Halmstadgruppen, silver­smeden Wiwen Nilsson och textilkonstnären Sofia Widén är 1900-talskonstnärer som ägnat sig åt kyrkans särskilda krav på konsten, nämligen funktionen i riten.

I utställningen visas fem verk av surrealisten Erik Olson. I femtioårsåldern konverterade han till katolicismen och skapade sig ett eget religiöst bildspråk. Utställningens målningar har titlar som Krönt med törnen och Korsväg och han skriver i sina dagboksanteckningar att man inte ska dyrka själva bilden men att den skall vara en synlig vägberedare mot det osynliga… Detta måste vara målandets innebörd. Hans måleri söker nya vägar i den sakrala konsten.

Av Wiwen Nilsson hand finns fyra föremål som hör till nattvarden, en vinkanna, en oblatask, en kalk och en patén. Wiwen Nilssons ytterligt strama linjer kom sig ur hans vilja att hitta den inneboende skönheten; han brukade citera en medeltida mystikers ord: ju enklare och mera odelt något är i sin art, desto större potens och desto större inneboende kraft äger det; det förmår mera. Wiwen Nilsson blev efterhand oerhört uppskattad, han var också mycket produktiv och av sakrala föremål av honom finns ungefär 700 i svenska kyrkor.

Sofia Widén är en av 1900-talets allra främsta textilkonstnärer inom kyrklig konst. Hon ledde ateljé Licium under lång tid och var en föregångsgestalt för andra konstnärer. Också hon eftersträvade enkelhet som inte skymde innehållet. Bland annat använde hon ull och lin istället för gängse siden. I tusentals kyrkor finns Sofia Widéns textilier. I domkyrkan ställs bland annat ut två stora bonader och två mässhakar.