Dop

I Jesajas bok står det att Gud säger: Jag har kallat dig vid namn, du är min. Och i Psaltaren läser vi att Guds ögon sett oss innan våra dagar ens hade grytt.

Dessa texter, tusentals år gamla, har alltid funnits med i kyrkan och berättar att Gud har blick för var och en av oss. Ibland får vi särskild anledning att stanna upp och bli påminda om vilket under livet är - ett nyfött barn i famnen är en källa till gränslös glädje, tacksamhet och förhoppningar men också oro och ängslan. I dopet som påminns vi om att Gud är med oss livet igenom. Dopet är en helig handling, ett sakrament, och dopgudstjänsten är en stund av evighet,  en beröring av det eviga, en samhörighet med Gud.

Du bokar tid för dopet på telefon 031-731 66 00, och därefter tar dopprästen kontakt och bestämmer tid för dopsamtal, som handlar om hur dopet går till, vad dopet betyder. Då utser du också faddrar och väljer psalmer och musik. I kyrkorna firas dopgudstjänst på lördagar kl. 14 och 15.30. I domkyrkan går det också att döpas på söndagar kl 13 eller i högmässan kl. 11 . 

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. I fjortonårsåldern får man inbjudan till konfirmationsläsning och om man inte är döpt som spädbarn kan man döpas då. Man kan också döpa sig som vuxen. För att vigas i kyrkan behöver en i paret vara medlem, och vanligtvis är det endast medlemmar som begravs i kyrkan enligt kristen rit.

 

Domkyrkan

Domkyrkan mitt i Göteborg har varit en samlingspunkt sedan början av 1600-talet. Idag firas gudstjänst här varje dag, och varje vecka ges flera konserter. Kom in, tänd ett ljus, sitt en stund i fred undan stadens larm.

Mariakyrkan

Mariakyrkan ligger som en liten pärla, en skyddad oas mellan idrottsanläggningar och vägar. Den byggdes som fattigkyrka - idag är Mariakyrkan en omtyckt kyrka för bröllop, dop och begravningar.

Boka dop, vigsel och begravning i Domkyrkoförsamlingen

Hos bokningscentralen bokar du tid för dop, vigsel och begravning i Domkyrkopastoratets sex församlingar: Domkyrkoförsamlingen, Vasa, Haga, Annedal, Johanneberg och Tyska församlingen.