Foto: Eva S. Andersson

Domkyrkokören

Domkyrkokören är en blandad kör om cirka 45 personer i åldern 20-60 år. Kören deltar i högmässor och konserter, har en bred repertoar och goda sångare.

Kören är den som funnits längst i domkyrkan - exakt hur länge är oklart men åtminstone sedan 1900-talets början. Kören gör regelbundet resor, uppträder och skaffar erfarenheter från andra kyrkor och församlingar. Domkyrkokören har det huvudsakliga ansvaret för oratorieverksamheten inom domkyrkoförsamlingen.

Några axplock ur repertoaren:

Bach: H-mollmässan, Johannespassionen, Matteuspassionen, Juloratoriet, motetter.

Monteverdi: Mariavesper

Mozart: Requiem, Grosse Messe in c.

Händel: Messias

Andrée: Svensk mässa nr 1

Olsson: Te Deum

Langlais: Messe solennell

Fauré: Requiem

Mendelssohn: Symfoni nr 2 Lobgesang

Duruflé: Requiem

Sixten: Ett svenskt juloratorium

S-D Sandström: motetter

Domkyrkokören leds av domkyrkokantor Michael Sager och repeterar måndagar 18.30-21.00 i körsalen i domkyrkans torn.