Utställningar

Domkyrkan arrangerar utställningar som speglar existentiella frågor i en kristen kontext, där kyrkorummet är en del av sammanhanget. Utställningarnas teman varierar från subtil och ifrågasättande till tydligt kyrkligt. Tre stora utställningar presenteras varje år, en under våren från januari till påsk, en sommarutställning från maj till augusti och så en höstutställning som tas ner inför första advent.