Utställningar

Domkyrkan arrangerar utställningar som speglar existentiella frågor i en kristen kontext, där kyrkorummet är en del av sammanhanget. Utställningarnas teman varierar från subtil och ifrågasättande till tydligt kyrkligt.

Kontakt

För frågor, kontakta Maria Bergius på maria.bergius@svenskakyrkan.se