I syrenernas tid
Foto: Eva S Andersson

Domkyrkan

Domkyrkan mitt i Göteborg har varit en samlingspunkt sedan början av 1600-talet, till en början som församlingskyrka i den nyetablerade staden, efterhand som alltmer betydelsefull röst i det växande Göteborg. Idag firas gudstjänst här varje dag, och varje vecka ges flera konserter.

Domkyrkan i staden

Domkyrkan har varit en given centralpunkt alltsedan 1600-talet. Här har invånarnas viktigaste livshändelser gestaltats genom århundradena men kyrkan har också dominerat stadsbilden och satt sin prägel på staden.

Domkyrkan är öppen

måndag till fredag kl 10-18.30, lördag och söndag kl 10-16.

Kontakta oss

församlingsexpeditionen tel. 031-731 61 30 eller på e-post gbg.domkyrko.forsamling@svenskakyrkan.se

Domkyrkans inventarier

De är skatter, föremålen i domkyrkan, inventarier som används enstaka gånger eller varje dag, brukas och slits och ersätts, som får fläckar och tvättas och till slut går sönder.

Stora orgeln

Den 13 november 1959 fick Magnussons orgelbyggeri i Göteborg uppdraget bygga ett nytt instrument på västra läktaren i Göteborgs domkyrka

Domkyrkans klockor

I tornet hänger fyra kyrkklockor som tillsammans med klockorna till urverket väger totalt 15½ ton.

Mariamanteln

Den beskyddande Maria är utförd av konstnären Anja Larsson och fick sin plats i kyrkan i samband med renoveringen av kyrkan 2014. Den skapades ett par år tidigare inför ett Mariasymposium i Vara då tio konstnärer deltog med varsin tolkning av den heliga jungfrun.