I syrenernas tid
Foto: Eva S Andersson

Domkyrkan

Domkyrkan mitt i Göteborg har varit en samlingspunkt sedan början av 1600-talet, till en början som församlingskyrka i den nyetablerade staden, efterhand som alltmer betydelsefull röst i det växande Göteborg. Idag firas gudstjänst här varje dag, och varje vecka ges flera konserter.

Domkyrkan är öppen

måndag till fredag kl. 10-18.30, ljuskapellet från kl. 8, lördag och söndag kl. 10-16.

Kontakta oss

församlingsexpeditionen tel. 031-731 61 30 eller på e-post gbg.domkyrko.forsamling@svenskakyrkan.se