Församlingsrådet i domkyrkan

Församlingsrådet leds av församlingsherden och fattar beslut i vissa frågor som rör församlingen, till exempel om gudstjänsternas utformning.

Församlingsrådet

Ordförande:
Johan Sager, mejl: hultaklint@hotmail.com, mobil 0708-82 54 41

Vice ordförande: Kristina Nordlander

Sekreterare: Andreas Hector

Församlingsherde: Susanne Olbing

Övriga ledamöter:
Inga Dittmer Sinclair
Timothy Mighall 
Marita Ingvarsdotter 
Britt-Inger Svensson 

Ersättare: Gunnel Lihmé och Gunilla Ramell