Bild istället för ord - måleri och textil av Lena Åkesson

I Domkyrkans vårutställning möter vi Lena Åkessons textila bilder och målningar, som är färgade av djup respekt för skapelsen. I bild efter bild växer landskap fram fyllda av växter och slingrande varelser, människogestalter, symboler, månar, hundar, träd och mystik.

När världen runt mig är kaos finner jag lugn och harmoni då jag sätter mig vid vävstolen och lägger tråd till tråd, i en väv av trådar under en lång tid som till slut blir en skapelse av något som berört mig.

Många av mina bilder handlar om människan, naturen och hela det oändliga alltets skapelse. Mina bilder heter till exempel Människan som offrad, Människan och himlavalvet, Människan där vägen är målet, Människan omfamnande naturen och hela skapelsen

I mina målningar har jag använt mig av screentryck och måleri på opreparerad linneväv, och då arbetar jag i huvudsak på Konstnärernas kollektivverkstad här i Göteborg.            /Lena Åkesson

Lena Åkessons textila bilder och målningar är färgade av djup respekt för skapelsen. I bild efter bild växer landskap fram fyllda av växter och slingrande varelser, människogestalter, symboler, månar, hundar, träd och mystik. Inspiration finner Lena i naturen, vid havet, i skogsbrynet där bilderna föds och Lena gör skisser som sedan förädlas till bilder och vidare till vävnader och måleri utifrån de känslor som skisserna bär. Hon sätter samman och förvandlar.

- Jag arbetar intuitivt, säger Lena. Det måste stämma överens med vad jag känner, stämma formmässigt och färgmässigt. Det andliga hör samman med människan och naturen har alltid funnits med i mina bilder.

Lena började med måleri, textilen kom senare. Som mycket ung gick hon på konstskola i England som följdes av KV i Göteborg där Sandra Ikse blev en inspirationskälla, och Lena studerade vidare på textillinjen på Konstfack. Därefter följde ett år på konstakademin i Milano.

Lena Åkesson är representerad på Statens konstråd och vid ett flertal kommuner och landsting. Hon har gjort offentliga utsmyckningar i till exempel Johanneskyrkan i Värnamo, Volvo Uddevallaverken, Ryhovs sjukhus i Jönköping, och hon har ett stort antal utställningar bakom sig. Bland stipendier kan nämnas Göteborgs stads kulturstipendium.

Utställningar

Domkyrkan arrangerar utställningar som speglar existentiella frågor i en kristen kontext, där kyrkorummet är en del av sammanhanget. Utställningarnas teman varierar från subtil och ifrågasättande till tydligt kyrkligt. Tre stora utställningar presenteras varje år, en under våren från januari till påsk, en sommarutställning från maj till augusti och så en höstutställning som tas ner inför första advent.