Hela Människan/Ria

Hela Människan och Gävle församling samverkar för att motverka utanförskap, missbruk och hemlöshet. Hela Människan har bland annat en verksamhet som heter Öppet hem, där det serveras frukost, lunch och där personer kan få olika typer av stöd för att komma ut ur sitt missbruk och hemlöshet. Skulle du vilja göra en insats här, kontakta Karoline Eriksson karoline.ericsson@helamänniskan.se och se om det är något som passar dig och verksamheten.  Här kan du läsa mer om deras verksamhet helamanniskan.se/gavle