Foto: S Adman

Vägvisaren - församlingsblad

Varför får jag Vägvisaren i brevlådan?

Vägvisaren är Gästrikekustens pastorats tidning. Det är en gratistidning som kommer ut 3 gånger om året och delas ut till alla hushåll inom Hamrånge och Hille församlingar.
Tidningen Vägvisaren skickas som gruppförsändelse/samhällsinformation, vilket innebär att tidningen ska delas ut till alla, även till dem som har ”Ej reklam tack” uppsatt på brevlådan.

Några skäl till att vi skickar tidningen till alla hushåll:

Vi vill att Vägvisaren ska berätta och inspirera om den verksamhet, det engagemang och de människor som finns i pastoratet.

Vi vill att Svenska kyrkans information ska vara tillgänglig. Även om mycket information är digital idag kan inte alla hantera de digitala kanalerna.

Vi vill att tidningen ska nå mottagarna. Många som avsagt sig reklam önskar tidningen och skulle inte få den om den gick som reklam.

Vi vill använda våra pengar på ett varsamt sätt. Svenska kyrkans inkomster bygger till stor del på kyrkoavgiften. Att skicka tidningen enbart till medlemmar skulle innebära en dyrare distribution.

Vi vill berätta om vad Svenska kyrkan gör. Religionsfriheten i Sverige tillåter församlingar att sprida information om sin verksamhet.

Skulle du inte uppskatta tidningen uppskattar vi om du ger bort den till någon annan eller lägger tidningen i pappersåtervinningen.

Skulle du tvärtom sakna tidningen i din brevlåda är du välkommen att höra av dig, så skickar vi ett exemplar hem till dig.

 

Vägvisaren - bibliotek

Klicka dig vidare till sidan där alla församlingsblad finns för nedladdning och läsning.