skog-hanebo15
Foto: M Udd

Pilgrim

Välkommen till vår del av helgonleden! Efter flera års förberedelser är vi glada att få hälsa alla vandrare välkomna till Gästrikekustens del av Helgonleden!

Helgonleden är vår sträcka av den långa Pilgrimsled som förbinder Uppsala med nordens största pilgrimsmål Trondheim.

Österhed-Axmarby 9 maj 2013
Foto: M Udd

I vår tid är det flera av de medeltida pilgrimslederna till Trondheim som restarureras och återupptäcks. Helgonleden är en av många leder som ärunder uppbyggnad. Namnet Helgonleden har den fått eftersom i efter vägen passerar både St. Erik, den heliga Birgitta och St. Staffan innan vi når St. Olov i Trondheim.

Efter nära 500 års träda har pilgrimsrörelsen fått en renässans fler och fler ger sig ut på vandring av ett eller annat skäl. Gemensamt kan sägas vara ett sökande efter mening och mål, frihet från stress och prestationskrav. Pilgrimens sju nyckelord är för många en betydelsefull del av vandringen; långsamhet, frihet, enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, delande och andlighet.

Här kan du läsa mer om Helgonledenoch få tips om fler pilgrimsleder i Sverige på sidan Paxwalk