skog-hanebo15
Foto: M Udd

Pilgrim

Välkommen till vår del av helgonleden! Efter flera års förberedelser är vi glada att få hälsa alla vandrare välkomna till Gästrikekustens del av Helgonleden!

Helgonleden är vår sträcka av den långa Pilgrimsled som förbinder Uppsala med nordens största pilgrimsmål Trondheim.

Österhed-Axmarby 9 maj 2013
Foto: M Udd

I vår tid är det flera av de medeltida pilgrimslederna till Trondheim som restarureras och återupptäcks. Helgonleden är en av många leder som ärunder uppbyggnad. Namnet Helgonleden har den fått eftersom i efter vägen passerar både St. Erik, den heliga Birgitta och St. Staffan innan vi når St. Olov i Trondheim.

Efter nära 500 års träda har pilgrimsrörelsen fått en renässans fler och fler ger sig ut på vandring av ett eller annat skäl. Gemensamt kan sägas vara ett sökande efter mening och mål, frihet från stress och prestationskrav. Pilgrimens sju nyckelord är för många en betydelsefull del av vandringen; långsamhet, frihet, enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, delande och andlighet.

Starten är den 23 maj i Marma och avslutas den 26 juni i Storsjö. Man kan också välja att gå kortare delsträckor. Gästrikekustens pastorat ansvarar för sträckan Strömsbro kyrka till Bönehuset i Trödje, Trödje till Hamrånge kyrka samt Hamrånge-till småströmmarna. Givetvis anpassas vandringen, alternativt ställs in, beroende på hur pandemin utvecklar sig.
Vandringen är ekumenisk och en del av den större vandringen Pilgrim’s Walk For Future som går mellan Vadstena och klimatkonferensen i Glasgow och där man tar steg för klimatet.
Arrangörer för vandringen längs Helgonleden är Föreningen Pilgrimstid i samarbete med Svenska kyrkan, Sankt Pauli katolska församling och studieförbundet Bilda samt lokala föreningar. 
Vid frågor kontakta:
Ewa.dahl@svenskakyrkan.se , tel: 070-994 83 99
Anmäl dig här:

Pilgrimsvandring längs Helgonleden

Starten är den 23 maj i Marma och avslutas den 26 juni i Storsjö. Man kan också välja att gå kortare delsträckor. Gästrikekustens pastorat ansvarar för sträckan Strömsbro kyrka till Bönehuset i Trödje, Trödje till Hamrånge kyrka samt Hamrånge-till småströmmarna. Givetvis anpassas vandringen, alternativt ställs in, beroende på hur pandemin utvecklar sig. Vandringen är ekumenisk och en del av den större vandringen Pilgrim’s Walk For Future som går mellan Vadstena och klimatkonferensen i Glasgow och där man tar steg för klimatet. Arrangörer för vandringen längs Helgonleden är Föreningen Pilgrimstid i samarbete med Svenska kyrkan, Sankt Pauli katolska församling och studieförbundet Bilda samt lokala föreningar.  Vid frågor kontakta: Ewa.dahl@svenskakyrkan.se , tel: 070-994 83 99 Anmäl dig här:

Här kan du läsa mer om Helgonledenoch få tips om fler pilgrimsleder i Sverige på sidan Paxwalk