Foto: Mats Hayen

Musik & kör i Hamrånge

Sång och musik har alltid följt människan åt och hjälpt oss att ge uttryck för känslor som sorg, rädsla och glädje.

I Svenska kyrkan finns plats för all typ av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. 
Varje år deltar över 100 000 körsångare i kyrkans verksamhet. Kyrkorummet är en av de viktigaste musikscenerna i Sverige och du har alltid möjlighet att medverka.

KYRKOKÖR
Vi deltar i gudstjänster framför allt vid storhelger men har även egna musikgudstjänster. Vi ordnar musikkaféer och sjunger vårsånger i Axmar på Valborgsmässoafton. Sommarkonserter och julkonserter förekommer också. Ett ganska blandat program med andra ord!

Foto: Magnus Aronsson

Övning på onsdagar kl. 19-21 i Församlingshuset.  

Emma Wallerberg

Gästrikekustens pastorat

Kantor, Hamrånge